عاشقانه ها

مینویسم تنها برای دل خودم-همینو بس

21708161880629618998.jpg
هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم

بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم…

بــرای تمـام

“دلــم مےخواســـت” هاے

بے جواب مــانـده اش !!

69353484173812896339.jpg

هه
ـہ 76381922909055591993.gif

لیلـے פ مجنـפטּ هاے عصر مآ ...

هفتـہ اے בפبار بهـҐ میگـטּ:

¥乇 FǾR 乇V乇R ...

08143094632050069721.gif

ای کاش

خنده هایت با تو

بزرگ شوند

شاید دنیا

خجالت بکشد

فقر را از سفره ات

دور کند...

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد

“عـــــاشق” را کـــه بــرعکــــس کنـــي ..
مي شــــود “قـــشاع
دهخــــدا را مي شــناسي؟
لــــغت نــامه اش را کــــه بــاز کـــردم نـــوشته بود:
قــــشاع: دردي که آدم را از درمـــــان مايــــوس ميکند! 

73610930228319054374.jpg
゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字هـــِــی پـــــســـــر ؛

...مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . یـکــ انـســانـــم ... هـمـانــنــد ِ تــو ...
...امــــــــــا . . .
...عـقـایـد ِ پـدربـزرگـانـمـ
...ان ، نـگـاه ِ هــیـزِ مـردُمـانـمـان ، مــرا مـتـفـاوت از تـــو مـیـخـوانـد  

تـفـاوتـی کـه هـیـچـوقـت لـمـسـشـان نـــکـردم ... اصـلاً کــدام تــفـاوت ؟!!؟
مـن ابرو برمیـدارم ...تــو هـم بـرمـیداری ! آرایـش مـیـکنـم ...تـو هـم مـیـکنـی !
گـوشواره مـیـنـدازم...تــو هـم مـیـنـدازی!لــوس حـرف مـیـزنـم...تــو هم مـیـزنی !
مـــــــن و تــــــو تـنـــها یـــکـــ تـفـاوت داریـم ...
دوسـتـی ِ مـن بـا جـنـس ِ مـخـالـف ، دوسـت داشـتـنـش ، هـم آغـوشـیـش ، بـوسـیـدنـش ...
یـعـنـی فــاحــشــگـی !!
امــا بـرای تـو ... یـعـنـی آزادی ، جـوونـی کـردن !!!!
مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . حـتـی اگـر فـاحـشـه بـاشـم ،
کـارهـایـم زنـانـه اسـت ... افـکـارم زنـانـه اسـت ... دوسـت داشـتـنـم زنـانـه اسـت ...
تـکـیـه کـردنـم بـه یـکــ مـــَــرد ، زنـانـه اسـت ...
مـن بـا تـمـامِ تـفـاوت هـا پـای ِ جـنـسـیـتـم ، زنـانـگـی ام ایـسـتـاده ام ...
امــا تــــــــو چـی ؟؟ مــ ـردانــ ـگــی ات را بـه چـه مـیـفـروشـی ؟؟؟؟
مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . فـاحـشـه یـا بـاکـره فـرقـی نـدارد !
مـــــن بــــه جـــنــســیــتــم افــــــــتــــــخــــــا ر مـــیـــکــنــم . . .

 

هـــمــیــشــه نــــه
ولــــی گـــاهـــی
مــیــان بـــودن و خـــواســتـن
فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــد
وقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــه
کــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــی
ولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش بــــاشـــی

1367651869_1367260560842464_large.jpg


˒՚♥ՙ˓هیـــچ فــــَرבی سَرَش شُلــــــــــوغ نیست

˒՚♥ՙ˓هَمــــــِه چیــــــز بَستِگــــــی بــه"اُلَـــــــویَت هایَــــــش"בارב....

˒՚♥ՙ˓شایَـــב בَر اولَویــت اولــش نیستـــی

˒՚♥ՙ˓کــه با بهانـــه مشغـــولی های زنـבگـــــی،

˒՚♥ՙ˓به تو قـــولی برای زمــــان בیگــــری میـבهـב....

120.gif

sacar.irگوسفندی بر جنازه گرگی میگریست ...

و می گفت :

حالا با این همه زندگی چه کنم ؟؟

images.jpg

نـــه نمیــــدانــــی!

هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد

پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام،

در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد!

نـــه نمیــــدانــــی!

هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد

ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دل نــا آرام

چقــــدر خستـــــــه ام میـــکنــد…86445441318166869542.jpg


 

یــــکــــ زن ِ قــَـوی

کـَسـی اَسـت کـﮧ عـَمـیـق اِحـسـآس مـی کـُنـَد،و اُسـتـوآر عـِـشــق مـیـوَرزَد.

اَشـک هـآیـَش بـﮧ فـَرآوآنـی خـَنـده هـآیـَش جـآری مـی شـَوَنـد...

یــــکــــ زن ِ قــَـوی

هـَم لـَطـیـف اَسـت هـَم مـُحـکـَم،هـَم اَهـل عـَمـَل اسـت هـَم مـَعـنـَویـت...

یــــکــــ زن ِ قــَـوی

در مـآهـیـَت خـود هـدیـﮧ ایـسـت بـﮧ جـهـآن...

54723885159128134093.jpg


 بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد

بـــــــزرگ شدم دیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم

و یــــاد گرفتــــم نــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــد

هر چقـدر صمیــــــمی‌تر، عزیزتر

نیششـــان ســـــمی‌تــــر !
 

من رقص دختران هندي را بيشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از

روي عشق و علاقه مي رقصند ولي پدر و مادرم از روي عادت نماز مي

خوانند .

 

دخــــتر هـــا...

شـیــطنــت خــاص خـــــودشــان را دارنــــد...

بـــرچــســب هــرزگــی بـــر خــنــده هــای آنـــان نـــزن...

بـــه سـلـامــتــی دخــتــران شــهــرم کــه خــنــده نـــیــز بــر آنــان...

حــرام شـــده...

30672945030716239576.jpg 

پر از " بغضم " امشب

شانه ات . . .

ساعتی چند " رفیق " ؟؟ 


دلم تنگ شده ...

برای دفتر خاطراتم که مدتهاست

دیگر چیزی در آن نمی نویسم . . .

 برای آدمهای حسودی که دورو برم می چرخیدند

و خیلی دیر شناختمشان . . .

برای  آرامشی که مدتهاست که دیگر ندارمش . . .

خنده هایی که دارم فراموششان می کنم . . .

و برای خودم که حالا دیگر خیلی عوض شده ام ...

/**//**/
 


چیزی نمی خواهم جزء

یک اتاق تاریک

یک موسیقی بی کلام

یک فنجان قهوه به تلخی زهر

و خوابی به آرامی یک مرگ همیشگی

 

من منم دختری از شرق...

چشمانم مشکی است...

لنز رنگی ندارم...

عقده اش را هم ندارم...

موهایم صد رنگ نیست

سیاه سیاهند درست همرنگ شب...

بیشتر کتانی می پوشم

عشقم که کشید پاشنه دار...

حوصله ی نقاشی کردن صورتم را ندارم...

شب ها پایه ی پرسه زدن در خیابان نیستم...

اهل پچ پچ های یواشکی پشت گوشی تلفن هم نیستم...

روزها بی خیال روی چمن ها غلت می زنم

بی آنکه نگران خراب شدن موهایم باشم...

آری من منم دختری از شرق...

دختری که با تلنگری می شکند...

با حرفی چشم هایش خیس میشود...

و با یک نگاه سرد میمیرد...

آری من یک دخترم...

دختری که به دختر بودنش افتخار میکند...!!!


 

غمگینــَم


مثـل ِ عکسـی در اعلامیــــه ی تـَرحیـــــم !

کـــه "لـــبخنــدش"

دیگــران را  مـی گــریـانـد


خدایـــــا!

گاهــــی نگاهــــی ، یـــــــادی

باورم نمیشود که دیگر مرا نمیبینی !

جــوجــــه اردک زشـــتـــت شــــدم ؟!


من یه زنم

من فرزندی به دنیا نخواهم آورد


بگذار منقرض شود

نسلِ غمگین چشمانمان


نسلِ دل بستن های یواشکی


نسلِ خیسِِِ گونه هایمان

بگذار منقرض شود

این دردهای سر به فلک کشیده مان

و این دلهای شکستمان...!


هـــر روز

می گــذرم

و دســـت تکـان مـی دهــم

بـرای اتــفــاق های خـوبـی کـه

نیفتـاِده از مــن گــذشـتنــد...زندگی

کلاهت را به هوا بینداز

که من دیگر

جان بازی کردن ندارم.

تو بردی!

 
دلم خیلی گرفته....

امروز دلم دوباره شکست….از همان جاي قبلي…!


کاش مي شد آخر اسمت نقطه گذاشت تا ديگر شروع نشوي….


کاش مي شد فرياد بزنم… پايان!

دلم خيلي گرفته….!

عکس عاشقانه

حــواسمــون بــاشـه...

دل آدما...!!

شیشـه نیست که روی آن...!!

هــــــا کنیم...!!

.
.
.
بعد با انگـــشت قـــ ـلب بکشیم و...!!

وایسیم آب شـــدنش رو تماشــــا کنیم...!!

و کیـــــف کنیم...!!
.
.
.
رو شیشه نـــازک دل آدمـــا...!!

اگـــه قلبــــــ ـــی کشیدی...!!

باید مــــــــردونـه پـــــــاش وایســــتی...!!


عکس عاشقانه


من تصــــــويــــــري ندارم در نگـــــــــاه هيچ كس 

                                                   خوب شــــد هرگـــــز نبــــودم تكيه گـــــاه هيـــــچ كس

كاش فنجـــــاني نســــازد كوزه گــــــــر از خــــــاك من

                                                 تا نيـــــوفتد بر دلـــــم فـــــال سيــــــاه هيچ كس

بهترين تقـــــدير گلهــــــا چيـــــد نــــو پژمـــــردن است                                        

                                             سعـــــي كن هرگــــز نباشـــي دلبـــخواه هيچ كس


عکس عاشقانه


ميزند بــــــــــاران نفرت پشت شيشه                    حكم قلبــــــــــــــــم را نوشتن تنهايم تا هميشه


عکس عاشقانه


 نيـــــــــــا بــــــــــاران

 زمين جاي قشنگي نيست

 من از اهـــــل زمينم خوب ميـــدانم

 كه گــــل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد و

پروانه را هم دوست میداردعکس عاشقانه


باز باران باريد

 خيس شد خاطره ها

 مرحبا بر دل ابري هوا 

 هر كجا هستي باش

 آسمانت آبي

 دلت از غصه دنيا خالي


عکس عاشقانهدل من غمگين است

                                 غصه ام سنگین است                                            اشك غم بايد ريخت

                                       رسم دنيـــــــــــــــا اين است


عکس عاشقانه


دیر که جواب میدهی نگران می شوم ...!
می گویند نگرانی ، عشق نیست !

چند روز که صدای خنده هایت را نمی شنوم دلتنگ می شوم ...!
می گویند دلتنگی ، عشق نیست !

به بودنت،به عاشقانه هایت عادت کرده ام ...!
می گویند عادت عشق نیست !

و من هنوز حیرانم از این همه که درگیرم با تو ...
که می گویند عشق نیست !

تو بگو عشق هست ؟ !
یا عشق نیست ؟ !


عاشقانه و عاطفی


هـمـیـشه سـلـیـقـه مـن و خــُـدآ یــکـی بــود

هـر کـه رآ مـن دوسـت دآشـتـم

بــآ خــــــودش بــُـرد 

 
كـــــــــــــور باش بانــــــــــــــــــــــو.....

نگــــــــــــــــاه كه كنيــــــــــــــ....

مي گوينـــــــــــد پــــــــــــا داد....

عبـــــــــــــوس باش بانــــــــــــــــــو....

لبـــــــخند كه ميزنيـــــــــــــــــ....

ميگوينــــــــــــــد نخ داد....

لال بــــــــــــاش بانــــــــــــو....

حرف كه ميزنيــــــــــــــــــــ...

مي گوينـــــــــــد جلـــــــــــــــــوه فروخت....

و اين است دنياي ما....عاشقانه و عاطفی

 

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگ تر از همه ی دلتنگی ها

گوشه ای می نشینم

و حسرت ها را می شمارم

و باختن ها را...

و صدای شکستنها را...

و وجدانم را محاکمه می کنم

من کدامین قلب را شکستم

و كدامین امید را نا امید کردم

و کدامین احساس را له کردم

و کدامین خواهش را نشنیدم

و به کدام دلتنگی خندیدم

که این چنین دلتنگم...

دلتنگی ام

به قلم توصیف نمی شود

با اشک پایان نمی گیرد

و به دل آرام نمی گیرد

عجیب است

چه احساس غریبانه ایست

دلتنگی...


عاشقانه و عاطفی
 

عاشقانه و عاطفی


دلم آنقدر خسته استــــــــــــ....


كه ميخواهد برود گوشه اي.....


پشت به دنيــــــــــــــا....


زانوهايش را بغل كنـــــــــد....


و بگويد:


خدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من خسته ام....


ديگـــــــــــــــــــــــر بازي نميكنم.....

 

 

هـــــیــــــچ چـــــــیـــــز بـــــیــــــشـــــــتــــــر و بـــــــدتــــــر از ایــــــــن ...

 

مـــــــغــــــــز اســــــــتــــــخــــــــوان آدم را نـــــــمــــــی

 

 ســــــــوزونـــــــــه کـــــــــه...

 

اطــــــرافـــــــیــــــانـــــــــت بـــــــهــــــــت بـــــــــــگـــــــــن

 

اگـــــــــه دوســــــــتــــــــت داشـــــــــــت نـــــــمـــــــــیــــــــرفــــــــت

 

 

سلام امروز سه شنبه مورخ 1392/2/24 است و صدای منو


از رادیو تولد میشنوید که میخواهد بگوید


خخخ


خخخخ


وا چرا صدا نمیاد


یه بار دیگه امتحان میکنیم


سلام امروز  سه شنبه مورخ 1392/2/24است و صدای منو


از رادیو تولد میشنوید که میخواهد بگوید


تولد تولد تولدم مبارک


خوب خیلی خوش اومدین 855870jrtlp3y3dv.gif خانومهاArabic Veil و آقایون مجلسمون مختلطه


لطفا حجاباتون رو رعایت کنید ، سنگین و رنگین قر بدید

بی زحمتی T (9).gif


cancan.gifحالا همه بپرین وسط و مسط و اینا cancan.gif


http://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gifhttp://s1.picofile.com/file/6978800800/613354godelqj4ci.gif

http://asrdigital.persiangig.com/image/gif/t50fvc.gifhttp://asrdigital.persiangig.com/image/gif/t50fvc.gifhttp://asrdigital.persiangig.com/image/gif/t50fvc.gifhttp://asrdigital.persiangig.com/image/gif/t50fvc.gifhttp://asrdigital.persiangig.com/image/gif/t50fvc.gifhttp://asrdigital.persiangig.com/image/gif/t50fvc.gifhttp://asrdigital.persiangig.com/image/gif/t50fvc.gifhttp://asrdigital.persiangig.com/image/gif/t50fvc.gif


موقع بزن و برقصه...

( نوازنده ها بنوازییییین)

دس بزنید و شادی کنید امشب شبه تولدمه...

تولدت مبارک..تولدت مبارک..بادا بادا بادا تولدت مبارک..شادا شادا شادا تولدت مبارک

یه گروه رقص باحالی گفتم بیان اینقده خوگشل میرقصن

خواهش ..تشویقم نکنین..تشویقم نکنین ...خوب حالا وقته چیه؟


ما کیک میخوایم یالا 4.gif


 

آخه چرا نظر نمیدین؟؟؟؟؟؟؟؟


میدی اون لامصب رو یا زورکی بگیرم

 


متاسفم


نه براے تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست


نه براے خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم


متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را


از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم


تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم


متاسفم.....


http://s2.picofile.com/file/7337006876/lonely_11_.jpg

 

گفتند 


عیــــــنک سیـــــــــاهـــت را 


بــــردار دنـــــــــــیا پــر  از زیباییست!!!!


عیــــــــــــــــنک را برداشــــــــــــــــــــــتم....


وحــــــــشت کردم  از 


هـــــــــیاهـــوی رنـــگـــــــــــــها


عیــــــــــــــــــــــــــــــــنکم را بدهیــــــــــــــــد


میــــــــــــــخواهم به دنــــــــــــیای 


یکـــــــــــــرنـــــــــگم پناه بـــــــــــــــــرم.....


 


عشق تو شوخی زیبایی بود


             که خدا باقلب من کرد


                  شوخی بود اما زیبا بود


                       وحالا تمام تنهایی من


                           تاوان جدی گرفتن آن


                                      شوخی است   

 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

مادَر ، یَعنی بِه تِعدادِ هَمِه روزهایِ گُذَشتِه تُو ، صَبوری... 

مادَر ، یَعنی بِه تِعدادِ هَمِه روز هایِ آیَندِه تُو ، دِلواپَسی...

مادَر ، یَعنی بِه تِعدادِ آرامِشِ هَمِه

خواب هایِ کودَکانِه یِ تُو ، بیداری...

مادَر ، یَعنی بَهانهِ دَر آغوش کِشیدَنِ زَنی کِه

نَوازِشگَرِ هَمِه سالهایِ دِلتَنگی تُو بُود...

به سلامتیه همه ی مامانای دنیا !!! D:

I LOVE U MY MOM

 

 

 

 

کوچه

 

بی تو، مهتاب‌شبی، باز از آن كوچه گذشتم،

  همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم،

 شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،

  شدم آن عاشق دیوانه كه بودم.

 در نهانخانۀ جانم، گل یاد تو، درخشید

 باغ صد خاطره خندید،

 عطر صد خاطره پیچید:

  یادم آمد كه شبی باهم از آن كوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دل‌خواسته گشتیم 

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.

تو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت.

من همه، محو تماشای نگاهت.

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشۀ ماه فروریخته در آب 

شاخه‌ها  دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آید، تو به من گفتی:

ـ «از این عشق حذر كن! 

 لحظه‌ای چند بر این آب نظر كن،

 آب، آیینۀ عشق گذران است

تو كه امروز نگاهت به نگاهی نگران است،

باش فردا، كه دلت با دگران است! 

تا فراموش كنی، چندی از این شهر سفر كن!»

با تو گفتم:‌ «حذر از عشق!؟ - ندانم

سفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم»

روز اول، كه دل من به تمنای تو پر زد، 

چون كبوتر، لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم، نه گسستم . . .»

باز گفتم كه : «تو صیادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم،

سفر از پیش تو هرگز نتوانم،

نتوانم«!

اشكی از شاخه فرو ریخت

مرغ شب، نالۀ تلخی زد و بگریخت . . .

اشک در چشم تو لرزید،

ماه بر عشق تو خندید!

 یادم آید كه: دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه كشیدم. 

نگسستم، نرمیدم.

رفت در ظلمت غم، آن شب و شب‌های دگر هم،

نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم،

 نه کُنی دیگر از آن كوچه گذر هم . . .

بی تو، اما، به چه حالی من از آن كوچه گذشت

 


عادت ندارم درد دلم را


به همه کس بگویم


پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم


تا همه فکر کنند


نه دردی دارم و نه قلبی


  

بعضی‌ها حرفی می‌زنند


و دلت را می‌شكنند ...!


بعد به سادگی روبروی این قلب شكسته


می‌ایستند و می‌گویند


ناراحت شدی؟؟؟


چقدر زود رنجی تو من كه چیزی نگفتم

 


من دیگر خواب نمی‌بینم، من دیگر سیگار نمی‌کشم.                            

من دیگر حتی گذشته‌ای ندارم

من بدون تو کثیفم، من بدون تو زشتم

 مثل یتیمی در پرورشگاه

من دیگر حتی زندگیم را برای زندگی کردن نمی‌خواهم

وقتی تو می‌روی، زندگی من متوقف می‌شود

بدون هیچ زندگی، و حتی تختم هم

تبدیل به سکوی ایستگاه انتظار می‌شود

وقتی که تو از آن بیرون رفته باشی

من بیمارم، کاملا بیمار

مثل زمانی که مادرم هر شب از خانه بیرون می‌رفت

و من را با تمام نا امیدی‌هایم تنها می‌گذاشت

 

من بیمارم، واقعا بیمار

آمدن تو، نمی‌دانم چه وقت اتفاق خواهد افتاد

و رفتن تو، نمی‌دانم به کجا خواهد بود

و به همین زودی دوسال می‌شود

که تو رفتی

 

مثل یک تکه سنگ، مثل یک گناه

من در تو گرفتارم

خسته‌ام، فرسوده‌ام

از اینکه وانمود کنم خوشحالم، وقتی که آنها هم اینجا هستند

 

تمام شب می‌نوشم، اما همه‌ی گیلاسهای ویسکی

برای من مز‌ه‌ی یکسانی دارد

و هر قایقی پرچم تو را حمل می‌کند

دیگر نمی‌دانم به کجا بروم، تو همه جا هستی

من بیمارم، کاملا بیمار

 

ادامه مطلب |  


اینروزا چقد دلسرد میشم از آدمهایی که


تمام زندگیشون خلاصه شده تو یه جعبه کوچیکی


به نام دنیای مجازی....همان آدمهایی که


به فقر احساس...انسانیت دچار شده اند


آدمهایی که دردش را


کیبوردها ، پیامک ها،


وتلفن های پی در پی می فهمد...

 
با عشق زندگی کن